WE ARE CURRENTLY WORKING ON A BRAND NEW WEBSITE.
GRUPA Mikroma KULTURA DOSKONAŁOŚCI
STRONA GŁÓWNA GRUPA MIKROMA JAKOŚĆ PARK MASZYNOWY KONTAKT

MAZAK PALLETECH

STRONA GŁÓWNA > MAZAK PALLETECH
MENU

MAZAK PALLETECH

Elastyczny system produkcyjny firmy Mazak pozwalający na wprowadzenie automatyzacji zapewniającej bezobsługową, ciągłą pracę obrabiarek. System PALLETECH to rozwiązane kompleksowe - kompletny system wytwarzania złożony z obrabiarek różnych typów, zapewniający elastyczność produkcji nawet w małych lub pojedynczych seriach, który może połączyć pracę różnych poziomych centów obróbczych Mazak, większości pionowych centrów obróbczych oraz obrabiarek pięcioosiowych Mazak.

Oprogramowanie kontrolne umożliwia sterowanie systemem produkcyjnym PALLETECH przy użyciu komputera PC oraz sieci szerokopasmowej; zarządzający warsztatem mogą nadzorować operacje, uzyskiwać podgląd oraz w szybki sposób modyfikować czas wykonania, jak również zarządzać programami opracowanymi dla danych detali z jakiegokolwiek miejsca, gdzie można podłączyć się do sieci oraz kontrolować stan i zużycie narzędzi. Użytkownik tego systemu może także przerwać już zadaną obróbkę mechaniczną i wyprodukować inny pilnie potrzebny detal.

SYSYEM PALLETCH oferuje liczne korzyści:
- Redukcja czasu pracy operatora - pojedynczy pracownik może kontrolować pracę kilku maszyn
- Wykonywanie operacji bez konieczności nadzoru
- znacznie zwiększa produktywność maszyn,
- rozrost przedsiębiorstwa wychodzącego naprzeciw rosnącym potrzebom swoich klientów
- nadanie priorytetu dla prac pilnych bez konieczności reorganizacji całej produkcji
- możliwość rozbudowy systemu paletowego przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni posadzki
- uzyskanie elastyczności pozwalającej na wytwarzanie produktów o krótkim cyklu życia,
- zredukowanie czasu między produkcją różnych detali oraz produkcję "Just in Time"
- elastyczność produkcji i oszczędność powierzchni
- ułożenie surowców pozwalające na trzymanie ich w pobliżu, kiedy są potrzebne dla danej operacji,
- połączenie dwóch różnych typów obrabiarek Mazak i utworzenie całkowicie zautomatyzowanego systemu produkcyjnego
© Mikroma Group. Wszystkie prawa zastrze¿one . Kredyt : Create.
ISO