WE ARE CURRENTLY WORKING ON A BRAND NEW WEBSITE.
GRUPA Mikroma KULTURA DOSKONAŁOŚCI
STRONA GŁÓWNA GRUPA MIKROMA JAKOŚĆ PARK MASZYNOWY KONTAKT

GRUPA MIKROMA

STRONA GŁÓWNA > Mikroma CTS
MENU

Mikroma CTS

Oddział Specjalizujący się w Obróbce Powierzchniowej, Powłokach Elektrolitycznych oraz Chemicznych

Ta filia Grupy Mikroma zatrudnia 32 pracowników i jest położona w Ostrowie Wielkopolskim, w Polsce. Doskonale uzupełnia zakres usług świadczonych przez grupę i pozwala na usprawnienie łańcucha dostaw.

Dzięki Mikroma CTS grupa może zaproponować kompletny łańcuch produkcyjny z uproszczonym procesem logistycznym, kontrolą kosztów oraz odpowiednim poziomem jakości, co może być kuszące dla firm z nią współpracujących. Mikroma CTS kieruje się zasadą "Zero wybrakowanych sztuk" i spełnia normy Unii Europejskiej. Jest wyposażona w oczyszczalnię i system wentylacyjny. Posiada certyfikat ISO 9001 nadany przez Bureau Veritas i odbędzie proces certyfikacji NADCAP w 2016 roku.

Usługi realizowane przez Mikroma CTS :
- Konwersja chemiczna : Alodine 1200 i Surtec
- Anodowanie w kwasie chlorowym
- Anodowanie w kwasie siarkowym (uszczelniane w roztworach dwuchromianu potasu; bezbarwne)
- Pasywacja stali nierdzewnych austenitycznych oraz martenzytycznych

Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych przez nas usług, nasze laboratorium jest wyposażone w :
- Komorę solną (ASCOTT)
- DualOscop, Permascope - urządzenia do pomiaru grubości różnych rodzajów powłok na podłożach metali żelaznych i nieżelaznych.
- X-Ray - urządzenie wykorzystujące fluorescencję rentgenowską do nieniszczących badań składu stopów metali, oraz pomiarów grubości powłok metali na innych podłożach (metale, PCB i ABS)
KONTAKT

Mikroma CTS
Ul Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolki
POLOGNE

Tél.: +48 62 72 04 412
Tél.: +48 62 72 04 413

SociétéData założenia : 2013
Powierzchnia : 1000m2
Liczba zatrudnionych : 32
© Mikroma Group. Wszystkie prawa zastrze¿one . Kredyt : Create.
ISO